Gospodarstwo rybackie „K2” jest obiektem prowadzącym chów i hodowlę pstrąga tęczowego w obszarze pradoliny rzeki Łeby, koło Lęborka. Wodę na potrzeby rybackie, ujmuje się z dorzecza rzeki Łeby – Strugi Kisewskiej oraz ze studni wody głębinowej. Gospodarstwo jest nowoczesnym ośrodkiem, w którym woda wykorzystywana jest wielokrotnie, dzięki zaawansowanym technikom oczyszczania; System produkcji występuje w cyklu od ikry do ryby handlowej w 2 lokalizacjach. Potencjał produkcyjny pozwala kontraktować sprzedaż ryb na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Prowadzona jest sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. W celu prowadzenia sprzedaży lokalnej, gospodarstwo wyposażone jest w niewielki zakład przetwórstwa. Hodowla prowadzi również sprzedaż ryb wędzonych.